Hỗ trợ đối tác

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐỐI TÁC:

  1. Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đối tác, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đối tác.
  2. Quan tâm, hỗ trợ Đối tác cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đối tác và công ty.
  3. Bảo vệ khách hàng cho Đối tác .
  4. Cùng đối tác mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đối tác.
  5. Mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐỐI TÁC

  1. Có nền tảng tài chính ổn định hoặc chứng minh được năng lực tài chính phù hợp
  2. Có kiến thức, kinh nghiệm nền tảng căn bản trong lĩnh vực hợp tác
  3. Có đủ nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh
  4. Phải tự chủ được trong việc kinh doanh.
  5. Đảm bảo chăm sóc tốt được khách hàng. Không làm mất uy tín của thương hiệu chung.

Tìm kiếm

Liên Hệ